Hội thảo

Chương trình Đào tạo y khoa tiền Hội nghị KHTQ 2023 “POCUS trong tiếp cận bệnh nhân cấp cứu”

Chuong trinh sieu am tien hoi nghi hscc 2023

Chương trình Đào tạo y khoa tiền Hội nghị KHTQ 2023 “POCUS trong tiếp cận bệnh nhân cấp cứu”. Thời gian: ngày 05/4/2023, thứ tư

GE agenda

24.03.2023

Related Posts