Công nghệ

Đăng ký “Trải Nghiệm Miễn Phí Máy Siêu Âm GE Healthcare – Vscan Air”

Vscan Air next to Stehoscope

Vscan Air CL là một đầu dò kép tích hợp một đầu dò cong và một đầu dò thẳng, sử dụng cùng với ứng dụng Vscan Air app trên thiết bị di động.