Showing all 14 results

Show All

6S-RS

6S-RS là đầu dò Sector kích thước nhỏ và góc khảo sát rộng, kết hợp với khả năng điều chỉnh nhiều mức tần số tùy thuộc từng ứng dụng, đầu dò 6S-RS hỗ trợ tốt cho thực hiện siêu âm tim trên bệnh nhân nhi, cũng như các ứng dụng siêu âm khác trên bệnh nhân nhi, siêu âm mạch máu, siêu âm Doppler xuyên sọ ...

M5Sc-D

M5Sc-D là đầu dò công nghệ đơn tinh thể với dải tần số rộng và có khả năng điều chỉnh được nhiều mức tần số lựa chọn, M5Sc-D cho chất lượng hình ảnh siêu âm tim vượt trội. Bên cạnh đó M5Sc-D còn có số chấn tử cao, góc khảo sát rộng và có thể sử dụng được với các loại giá sinh thiết đa góc, loại dùng một lần hoặc dùng nhiều lần

RAB2-6-RS

RAB2-6-RS là đầu dò khối 4D thành bụng (Convex Volume), với lợi thế về dải tần số rộng, góc khảo sát lớn, kết hợp với khả năng lựa chọn được nhiều mức tần số trong từng Mode siêu âm, RAB2-6-RS cho thực hiện tốt các kỹ thuật siêu âm 4D cũng như siêu âm 2D cho các ứng dụng siêu âm sản phụ khoa, siêu âm tiết niệu, siêu âm bụng ... Đầu dò RAB2-6-RS có thể sử dụng kết hợp với các loại giá sinh thiết đa góc, loại dùng nhiều lần hoặc loại dùng một lần

E8Cs-RS

E8Cs-RS là đầu dò Endo Micro Convex, với lợi thế về góc khảo sát rộng, số chấn tử cao và đa tần số, đầu dò E8Cs-RS cho chất lượng hình ảnh vượt trội khi thực hiện siêu âm trên các ứng dụng như sản phụ khoa, tiết niệu, siêu âm qua ngả âm đạo, siêu âm qua ngả trực tràng, các kỹ thuật can thiệp dưới hướng dẫn siêu âm ... Đầu dò E8Cs-RS có thể sử dụng được với các loại giá sinh thiết góc cố định, loại dùng một lần hoặc dùng nhiều lần

E8C-RS

E8C-RS là đầu dò Endo Micro Convex, với lợi thế về có dải tần số rộng, khả năng điều chỉnh lựa chọn nhiều mức tần số, E8C-RS cho chất lượng hình ảnh siêu âm tốt khi thực hiện các ứng dụng siêu âm như sản phụ khoa, tiết niệu, siêu âm qua ngả âm đạo, siêu âm qua ngả trực tràng ... E8C-RS có thể sử dụng được với các bộ gá sinh thiết đơn góc loại dùng nhiều lần hoặc dùng một lần

L6-12-RS

L6-12-RS là đầu dò Linear đa tần, với lợi thế về dải tần số rộng, số chấn tử cao, L6-12-RS cho khả năng thực hiện siêu âm tốt khi thực hiện siêu âm mạch máu, nhi khoa, siêu âm phần phụ, siêu âm cơ xương khớp, thủ thuật cam thiệp dưới hướng dẫn siêu âm ... Đầu dò L6-12-RS có thể sử dụng kết hợp với các bộ giá sinh thiết đa góc, loại dùng nhiều lần hoặc loại dùng một lần

C1-5-RS

C1-5-RS là đầu dò Convex có số chấn tử cao và dải tần số rộng, kết hợp với khả năng lựa chọn được nhiều mức tần số C1-5-RS hỗ trợ tối đa cho bác sĩ thực hiện các ứng dụng siêu âm như bụng, sản phụ khoa, mạch máu, tiết niệu, nhi khoa, cơ xương khớp ... C1-5-RS có thể kết hợp được với các bộ giá sinh thiết đa góc, loại dùng nhiều lần hay dùng một lần

L3-12-D

L3-12-D là đầu dò đơn tinh thể công nghệ XDclear của GE Healthcare, L3-12-D có số chấn tử cao và khả năng điều chỉnh được nhiều mức tần số, L3-12-D cho chất lượng hình ảnh siêu âm vượt trội khi thực hiện các ứng dụng siêu âm như siêu âm vùng bụng, siêu âm cơ xương khớp, siêu âm vùng nông, siêu âm phần phụ, thực hiện các kỹ thuật can thiệp dưới hướng dẫn của siêu âm ... Đầu dò L3-12-D có thể sử dụng kết hợp với các bộ giá sinh thiết đa góc, loại dùng nhiều lần hoặc loại dùng một lần

12L-RS

12L-RS là đầu dò thẳng với số chấn tử cao, hỗ trợ tối đa cho thực hiện siêu âm các ứng dụng như mạch máu, phần nhỏ, nhi khoa, cơ xương khớp, siêu âm phổi, can thiệp dẫn đường ... 12L-RS sử dụng tương thích với các loại giá sinh thiết đa góc, loại dùng nhiều lần hoặc một lần.

BE9CS-RS

BE9CS-RS là đầu dò 2 mặt phẳng (Biplane Endo Micro Convex) có dải tần số rộng và số chấn tử cao, với khả năng hiển thị 2 mặt cắt đồng thời cùng với góc quan sát của mỗi mặt cắt rộng, đầu dò BE9CS-RS giúp thực hiện các ứng dụng siêu âm tiết niệu, siêu âm qua ngả trực tràng ... tốt nhất. BE9CS-RS có thể sử dụng với các loại giá sinh thiết đơn góc, loại dùng nhiều lần hoặc loại dùng một lần.

3Sc-RS

3Sc-RS là đầu dò Sector đa tần số có góc khảo sát rộng, với ưu thế về khả năng lựa chọn được nhiều mức tần số tùy thuộc vào ứng dụng siêu âm, đầu dò 3Sc-RS hỗ trợ tốt cho thực hiện các ứng dụng siêu âm như siêu âm tim, siêu âm bụng, siêu âm mạch máu, siêu âm Doppler xuyên sọ, siêu âm qua thành ngực, các kỹ thuật can thiệp dưới hướng dẫn siêu âm ... Đầu dò 3Sc-RS có thể sử dụng kết hợp với các bộ giá sinh thiết đa góc, loại dùng nhiều lần hoặc loại dùng một lần

12S-RS

12S-RS là đầu dò Sector đa tần số có số chấn tử cao kích thước đầu dò nhỏ, với khả năng điều chỉnh được nhiều mức tần số ngay cả trên Mode Doppler liên tục, đầu dò 12S-RS hỗ trợ tốt cho thực hiện các ứng dụng siêu âm tim như siêu âm tim trên trẻ sơ sinh, các ứng dụng siêu âm mạch máu, siêu âm trên trẻ em, siêu âm Doppler xuyên sọ ...

4C-RS

4C-RS là đầu đò convex với dải tần số rộng, có khả thực hiện đa dạng các ứng dụng thăm khám như bụng, sản phụ khoa, tiết niệu, nhi khoa, cơ xương khớp, mạch máu .... Đầu dò 4C-RS có thể lựa chọn được nhiều mức tần số khi thực hiện siêu âm, có thể sử dụng dược với các loại giá sinh thiết dùng nhiều lần hay loại dùng một lần

C1-6-D

C1-6-D là đầu dò convex với công nghệ đơn tinh thể, C1-6-D có dải tần số rộng, số chấn tử và góc khảo sát cao, kết hợp với khả năng lựa chọn được nhiều mức tần số trên từng ứng dụng siêu âm, C1-6-D cho chất lượng hình ảnh siêu âm vượt trội trên nhiều ứng dụng siêu âm như siêu âm bụng, sản phụ khoa, nhi khoa, cơ xương khớp, mạch máu .... C1-6-D còn có thể sử dụng được với các loại giá sinh thiết đa góc, loại dùng một lần hoặc loại dùng nhiều lần.