Máy siêu âm Venue

Nổi bật với bộ công cụ AI Shock Toolkit, các dòng máy siêu âm Venue được tối ưu cho sử dụng trong Point of care với thao tác đơn giản, xử lý nhanh và hình ảnh rõ nét.

Contact Us

Thông tin liên hệ

Contact Us

Thông tin liên hệ

Product Education

Hướng kích hoạt tính năng, cài đặt thông số tối ưu hóa hình ảnh trên các dòng máy siêu âm GE Healthcare
venue tutorials

Venue Family Venue, Venue Go, and Venue Fit

VSUM GE Healthcare Vscan Air

Vscan Air

ge versana active product

Versana Active