Contact Us

Thông tin liên hệ

Quản trị

Contact Us

Thông tin liên hệ

Quản trị

Venue Go Needle
May sieu am Vscan Air
Versana Active
May sieu am LOGIQ GE Healthcare 1
May sieu am Vivid GE Healthcare 1
May sieu am vu ABUS GE Healthcare 1
May sieu am Voluson GE Healthcare 1
Phan mem tra ket qua sieu am ViewPoint GE Healthcare 1
He thong khu khuan dau do sieu am GE Healthcare 1
ung dung sieu am trong dai dich toan cau scaled

Giá trị của siêu âm Point of care

Dr. Jeff Hersh, Chief Medical Officer, GE Healthcare, hướng dẫn các cài đặt tối ưu cho ứng dụng siêu âm Point of care.

Siêu âm phổi: B-Lines

Những dấu hiệu trong siêu âm phổi. A-lines, B-lines, Z-lines, white lung, confluent B-lines, v.v. Các chỉ số hình ảnh ảnh hưởng đến B-lines.
sieu am phoi b lines scaled
ho tro ky thuat

Hỗ trợ kỹ thuật mọi lúc

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật mọi lúc cho quý khách hàng dù bạn ở bất kỳ đâu. Chúng tôi biết rằng bệnh nhân của bạn mong đợi được thăm khám trên một thiết bị đáng tin cậy, hoạt động tốt và ổn định. Mạng lưới kỹ sư tại địa phương bạn và hệ thống hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến sẽ giúp thiết bị của bạn luôn hoạt động trong trạng thái tốt nhất.